Skip to main content

Laadpalen

Ontdek onze Easee laadpaal!

Een laadpaal van hoge kwaliteit uit Noorwegen. Een zeer morden en flexibele wallbox die laden eenvoudiger en toch efficiënter maakt.

Lees meer over de Easee laadpaal

THUISLAADSTATIONS VOOR ELEKTRISCHE WAGENS

Als u bij u thuis een vast laadstation voor elektrische wagens installeert, kunt u een belastingvermindering genieten voor de uitgaven die u daarvoor doet van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024.

Het gaat over uitgaven voor de aankoop in nieuwe staat van een vast laadstation, de plaatsing ervan en de keuring van de installatie.

Het laadstation moet:

  • vast zijn: het laadstation moet permanent in de grond of aan de muur bevestigd zijn,
  • geplaatst zijn in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar u op 1 januari van het aanslagjaar uw (fiscale) woonplaats had,
  • intelligent zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden,
  • enkel groene stroom gebruiken,
  • goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.

Raadpleeg de circulaire(externe link) voor meer info.

Het bedrag van de uitgaven waarvoor we de belastingvermindering verlenen, is beperkt tot een maximum per laadstation en per belastingplichtige. Dat maximumbedrag hangt af van het jaar waarin u de uitgaven deed:

Uitgaven gedaan:Maximumbedrag van de uitgaven (per laadstation en per belastingplichtige)
van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 20241.750 euro voor een unidirectioneel laadstation

8.000 euro voor een bidirectioneel laadstation

U vraagt de belastingvermindering door het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven in te vullen in het vak X van uw aangifte.

De belastingvermindering bedraagt 45 %30 % of 15 % van de in aanmerking komende uitgaven. Het tarief van de belastingvermindering hangt af van het jaar waarin u de uitgaven deed:

Uitgaven gedaan:Tarief
van 1 september 2021 tot en met 31 december 202245 %
van 1 januari 2023 tot en met 31 december 202330 %
van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 202415 %

U kunt de belastingvermindering slechts één keer aanvragen. Wanneer u in verschillende belastbare tijdperken uitgaven doet die in aanmerking komen voor de belastingvermindering, zal u de belastingvermindering slechts voor één belastbaar tijdperk mogen vragen. U mag dan enkel de vermindering vragen voor de uitgaven die u in dat belastbaar tijdperk deed.

Fiscaal voordeel voor de plaatsing van een publiek toegankelijk laadstation

Geen elektrische wagens zonder laadstations. Daarom geeft de federale overheid een fiscaal voordeel om de aangroei van het aantal laadstations te stimuleren, zowel thuis als op het werk.

Voorwaarden

Ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. De vermindering zal stelselmatig in de tijd worden afgebouwd.

Het belastingvoordeel geldt enkel voor laadstations voor elektrische voertuigen die:

  • in nieuwe staat gekocht of tot stand gebracht zijn en
  • toegankelijk zijn voor het publiek en
  • intelligent zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden.

De laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn ofwel binnen ofwel buiten de normale openingstijden van de onderneming.

Fiscale aftrek

Het voordeel wordt toegekend in de vorm van een verhoogde aftrek van de afschrijvingen van deze investeringen.

  • Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%.

Interesse? Ga voor een vrijblijvend gesprek!